www.helpinghandsbelgium.be © 2014

Türkçe | Nederlands | English
Helping Hands Belgium
Doel

Teneinde Gerechtigheid, rechtvaardigheid en goedheid te scheppen op onze aardbol en een universele broederschap voor ogen houdend, hebben wij als missie een waardige leven te bieden aan alle mensen die lijden en hulp nodig hebben uit alle landen, groepen, gemeenschappen, kortom overal ter wereld waar de vrede verloren is gegaan. Dit doen we zonder onderscheid te maken op vlak van ras, religie of etniciteit, door de menselijke hulp te bieden die zij nodig hebben en deze mensen op die manier een rechtvaardige leven te bieden.


Onze doel is om alle politieke doelen en de hieraan gerelateerde politieke activiteiten tegen te gaan die mensen in noodsituaties en lijden terecht brengen, evenals de nodige werkzaamheden te verrichten teneinde te belemmeren dat de basis rechten en vrijheden van alle mensen worden geschonden.


Onze doel is ervoor zorgen dat de niet-veranderende waarden in een veranderende wereld op een vrede volle manier tot uiting kunnen komen.


Onze doel is om goedheid ten allen tijde overal ter wereld te waarborgen en slechtheid en kwaadaardigheid altijd zoveel mogelijk met al onze mogelijkheden doen belemmeren.


Onze doel is om volgens Gerechtigheid te handelen en op dit vlak kwaadaardigheid, jaloezie, discriminatie en alles wat in het nadeel van de mensheid is tegen te gaan met alle mogelijkheden waarover we beschikken.